Το Κέντρο Εικαστικής Παρέμβασης ‘ΙΘΑΚΕΣ’ ξανάνοιξε την πόρτα του… επαναλειτουργούμε τηρουμένων όλων των μέτρων προστασίας του ΕΟΔΥ.